Skip to content

O projektu

Tato stránka vznikla z inciativy projektu / This sites was build from project iniciative

Poezií Pomáháme Potřebným v Kongu


„Demokratická republika Kongo prochází třetí fází občanské války a rozsáhlých genocid hlavně v oblasti Goma (North Kivu). Navázali jsme kontakt s místní organizací ADECOP, jež vyvíjí úsilí za udržování míru, rozvoj informovanosti a vzdělanosti, bojuje proti násilným činům i sexuálnímu ná­silí. V rámci nově vzniklého projektu Poezií Pomáháme Potřebným v Kongu proběhlo veřejné literární čtení a diskuze Poezie solidární? na půdě Gymnázia Trutnov; v této myšlence budeme pokra­čovat další veřejnou akcí na přelomu března a dubna. Kontaktovaná občanská sdružení a organizace z České republiky operující v africkém prostředí mohou do budoucna poskytnout svou podporu to­muto projektu, který si klade za cíl nejen zisk humanitární pomoci z dobrovolného vstupného na li­terární čtení a diskuze (v duchu Poesia e Solidarieta, ústředního motta Youth Fora Trieste 2008). Vy­zýváme místní občany a mladé lidi pomocí médií rozhlasu, periodik, připravujeme studentskou vý­měnu   a   pracovní  workshopy   na   území   obou   států.   Rádi   bychom  kulturní   diversitu   a   přece podobnost podpořili platformou kulturního magazínu, v jehož reakci by se objevili občané obou za­pojených států.  Rádi  bychom také uspořádali mezinárodní  literární  soutěž a podpořili vzdělávání pomocí domácího projektu Talnet, běžícího v České republice již více než 6 let. Zásadní roli v na­šem projektu hraje grantová politika, podpora kulturních objektů a kooperace s dalšími organizace­mi jako je Platform2 či Friends of The Congo.“

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zprávacaptcha

Sportovní potřeby a vybavení pro sportovce

Nejnovější komentáře

Lacadalet Magazine

Jsme ukryti a neskrýváme se.
Platforma vzájemného dnes.

Literární dílka a umělecká tvorba mladých, skutečných a zainteresovaných do věci. Magazín přináší kontakt mezi různými národnostmi, přednostně mezi Českou republikou a Kongem, tedy Euroafrický projekt, kam můžete přispět i vy - měsíčně publikujeme online a v omezené míře tiskneme vaše pohledy na věc - buďte kreativní a běžní, poznejte mezinárodně svázané kultury!
Každý měsíc na Lacadaletu

Archiv